آینده‌پژوهی

این دوره، بخش اول از مجموعه دروس دوره شناخت سیاست خارجی چین می‌باشد.
8 دانش آموزان ثبت نام شده
4
6 نقد و بررسی
  • توضیح
  • برنامه آموزشی
جلسه اول: چرا آینده پژوهی
جلسه دوم: چین و آینده دنیا
جلسه سوم: آینده و چین