کتابخانه

گزارش راهبردی 2: نیمه‌رساناها

نیمه رساناها نقطه آسیب مشترک هر دو ابرقدرت اقتصادی جهان است و هیچ یک نتوانسته‌اند به لبه فناوری تولید 5 نانومتری فعلی برسند و تایوان در حال رسیدن به مرز 3 نانومتر است. فناوری تولید چیپ عملا قابل جهش نیست و بیاد نسل به نسل در تولید حرکت کرد و هر نسل مستلزم ایجاد کارخانجات جدید و مخصوص خودش است که 10 تا 12 میلیارد دلار هزینه و 5 تا 10 سال زمان نیاز دارد. با این اوصاف، آمریکا و چین در عین رقابت برای تضعیف رقیب خود در عرصه فناوری، رقابت راهبردی خود را در تایوان می‌بینند.

ادامه مطلب »