اروپا

جنگ اوکراین چگونه پایان می‌یابد؟

شماره آخر نشریه فارن‌افرز که چند روز پیش منتشر شده، پرونده‌ی ویژه‌ای را با چند گزارش به تشریح احتمالات «پایان جنگ در اوکراین» اختصاص داده است. محورهای برخی از این گزارش‌ها با تحلیلی که یک ماه پیش در خبرگزاری ایرنا با عنوان «جنگ اوکراین چگونه به پایان می‌رسد» منتشر شده تطابق دارد. در ادامه، به برخی از محورهای گزارش ایرنا، که با محتوای پرونده ویژه‌ی فارن افرز عینا یا مضمونا تطابق دارد اشاره خواهد شد.

ادامه مطلب »
خلاصه مقالات تحلیلی

راهبرد رقابت قدرت

جوزف نای، اندیشمند سیاسی آمریکایی، در مقاله اخیر خود به راهبرد نبرد قدرت آمریکا در قبال چین پرداخته است.

ادامه مطلب »