دوره های آموزشی

فیلتر بر اساس:
فیلترها

دسته بندی

تاریخ آمریکا
30,000 تومان
در این دوره سرکار خانم ثمانه اکوان، عضو هیات علمی و معاون رسانه اندیشکده خانه دیپلماسی به شرح وضعیت سیاسی و اقتصادی آمریکا پیش از بروز جنگ داخلی و ...
متوسط
1 درس