آموزش آینده‌پژوهی

1- آینده پژوهی
– آینده پژوهی چیست (در این بخش به تعاریف مختلف آینده پژوهی پرداخته می شود و تفاوت آن با پیش بینی گفته می شود و…)
– آینده پژوهی در روابط بین‌الملل(در این بخش به گذشته آینده پژوهی در روابط بین الملل پرداخته می شود و …)
– سناریو نویسی براساس آینده‌پژوهی

رویداد به پایان رسیده.
تعداد بلیت موجود 30 (26 باقی مانده)

جزئیات برگزاری رویداد

  • 1400-06-13 15:00   -   16:30
  • 1400-06-15 15:00   -   16:30
  • 1400-06-17 15:00   -   16:30
اشتراک‌گذاری رویداد
افزودن به تقویم