کلیشه‌های تصویر بومیان در سینمای آمریکا

تاریخ رویداد

1400-07-19

زمان رویداد

18:00

محل برگزاری

آنلاین

این دوره در 6 جلسه به صورت آنلاین برگزار می‌شود که در جلسه اول مبانی نظری موضوع دوره ارائه شده و طی جلسات بعد 5 فیلم سینمایی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. برای هر جلسه فیلم‌ها از قبل معرفی شده و جهت صرفه‌جویی در وقت، شرکت‌کنندگان قبل از هر جلسه فیلم مورد نظر را مشاهده خواهند کرد و بر اساس مبانی ارائه شده به تبادل نظر با استاد محترم خواهند پرداخت.

از جمله فیلم‌های این دوره عبارتند از:

“Smoke signals”
“Naturally native”
“The last of the Mohicans”
“Dances with wolves

رویداد به پایان رسیده.
تعداد بلیت موجود 25 (22 باقی مانده)
  • آنلاین

جزئیات برگزاری رویداد

  • 1400-07-19 18:00   -   19:30
  • 1400-07-21 18:00   -   19:30
  • 1400-07-26 18:00   -   19:30
  • 1400-07-28 18:00   -   19:30
  • 1400-08-03 18:00   -   19:30
  • 1400-08-05 18:00   -   19:30

نمایش تاریخ‌های بیشتر

پنهان کردن فهرست روزها

اشتراک‌گذاری رویداد
افزودن به تقویم