دوره‌های آموزشی

دوره مجازی آموزش آینده‌پژوهی

این دوره اولین بخش از مجموعه دوره‌های آموزشی آشنایی با سیاست خارجی جمهوری خلق چین است که با تدریس استاد ارجمند جناب آقای مهدی خورسند برگزار می‌شود.

ادامه مطلب »